DCS

Endüstriyel Kontrol Sistemleri & Yazılım ve Donanım Mühendisliği

 

 

 

 

 

www.sulamakontrol.net              www.dcsteknik.com            www.enerjikontrolsistemleri.net

 

Üretimde Verimlilik artışı istiyorsanız; Sistem Mühendisliğine, Kalite Kontrol Sistem Mühendisliğine,
Düzenli Bakım, Önleyici Bakım ve Kestirimci Bakım Mühendisliğine Mutlaka İhtiyacınız vardır.

Bunların tümünü
DCS Endüstriyel Kontrol Sistemleri Yazılım ve Donanım Mühendisligi altında sağlıyoruz.

 

 

TANIMLAR

2.1.  SİTE: www.sulamakontrol.net tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;  
2.2.   KULLANICI(LAR):  SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;
2.3.   LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;
2.4.   İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Genel Hükümler

SİTE Kullanım Koşulları

Bu Site'de yer alan bilgiler, isimler,şirket kimlikleri,fotoğraflar, logolar, ikonlar, müşteriler tarafından sağlanmaktadır.    www.sulamakontrol.net un temsil etme, onaylama veya herhangi bir garanti yükümlülüğü yoktur. Bu sitede sağlanan bilgiler sizin kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yazılmıştır. Sizin sorumluluğunuz bu sitede yer alan bilgileri amacına uygun olarak kullanmak olmalıdır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

www.sulamakontrol.net işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

www.sulamakontrol.net Sitesi’nin sahibi    www.sulamakontrol.net'dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu    www.sulamakontrol.net ‘un ya da    www.sulamakontrol.net ‘un  lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.    www.sulamakontrol.net'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.sulamakontrol.net, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.    www.sulamakontrol.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile    www.sulamakontrol.net ‘un  kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Bu sitede yer alan her türlü bilgi, rapor, ilanlar, ürünler, araştırma sonuçları,makaleler, kampanyalar, görüş ve tavsiyeler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak , www.sulamakontrol.net  HABERİ VE BİLGİSİ DIŞINDA yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi / manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı www.sulamakontrol.net sorumlu tutulamaz.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  www.sulamakontrol.net işbu Site Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,  www.sulamakontrol.net  açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  www.sulamakontrol.net 'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  www.sulamakontrol.net 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunn yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları,  www.sulamakontrol.net ' un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir

                                                                                  

 

DCS 

ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ

        www.sulamakontrol.net     www.enerjikontrolsistemleri.net      www.dcsteknik.com

 

info@enerjikontrolsistemleri.com    -     destek@enerjikontrolsistemleri.com  -  servis@enerjikontrolsistemleri.com 

 dcsteknik@gmail.com  -  dcsteknik@hotmail.com

 

Atatürk mah., Turhan Dursun Caddesi, Cihan  Sitesi, A2 Blok D5 , EDIRNE

Tic. Sicil No : 7750 / 10742  -   ARDA V.D 24000557395

Mersis No :5211629329356330

GSM : 90 533 6984830 - 90 542 2892058

 

Site Kullanım Koşulları  -  Site Haritası  Güvenli Alısveriş

 

(c) DCS Endüstriyel Kontrol Sistemleri & Yazılım ve Donanım Mühendisliği - Haziran2009

  Ana Sayfa  >>